جوکر


   یکی از لم‌هایی که در گروه اجرا می‌شود، لم یا بازی جوکر است. شکل تمثل یافتهٔ بیرونی هویت فکری.

   ما تا زمانیکه با مطالب خودشناسی آشنا نشده‌ایم، متوجه وجود(خیالی) هویت و این فکر اضافی که از صبح تا شب در گوشمان وز وز و زر زر می‌کند، نیستیم. تصور می‌کنیم اینکه دائماً با خودمان در حال حرف زدنیم، یک روند عادی زندگی‌ست! در حالیکه حرف خودشناسی اینست که این یک زائده است، یک تفکر زائد و اضافی و مخرب است. چرا که انسان بصورت ذاتی و فطری در سکوت است. این حرف زدن فکری، در حقیقت عارضه‌ای‌ست که بما تحمیل شده.

خب، وقتی سراغ خودشناسی می‌آییم متوجه این بلای زر زر کننده می‌شویم. و راه برخورد با آن نیز در جریان خودشناسی بما یاد داده می‌شود...

در بازی جوکر، دو نفر نقش هویت فکری یا همان شیطان یا نفس را بصورت بیرونی بازی می‌کنند. همان کارها و حرفها و فکرهایی را که هویت فکری یا همان «من»، در درون ذهنمان بما القاء می‌کند را جوکرها در بیرون به اعضاء القاء می‌کنند. مانند: حس ملامت دادن، مقایسه کردن، انسان‌ها را بجان هم انداختن بوسیلهٔ ابزارهای هویتی و شخصیتی، احساس نارضایتی از وضع موجود دادن به اعضاء و ... خلاصه تمام خصوصیات نفس را جوکرها بصورت بیرونی اجرا می‌کنند.

و اعضاء هم باید همان برخوردی که در مطالب خودشناسی یاد داده شده، با جوکرهای گروه داشته باشند....

این چند فایل، بعنوان مثال، از یکی از جوکرهای این هفتهٔ گروه خودشناسی‌ست. مخاطب این جوکر، پانویس است.


 

 
+ بازی دیگری نیز در طی دو سه ماه گذشته بصورت هفتگی اجرا کردیم، بنام «صندلی داغ» که در خود سایت panevis.com بصورت گزیده دربارهٔ آن بزودی خواهید خواند و شنید. انشالله.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر