لم در مورد لذت جوییهرچه از وی شادگردی در جهان
از فراق او بیندیش آن زمان

زآنچه گشتی شاد، بس کس شاد شد
آخر از وی جست و همچون یاد شد

از تو هم بجهد، تو دل بر وی منه
پیش ازآن کو بجهد ، از وی تو بجه

یک لم(تمرین) در مورد کاهش وابستگی به لذتها اینه که : وقتی ذهن داره لذتی رو تجربه میکنه ، در همون موقع این آگاهی روبه ذهن خطور بدیم ، که تا لحظاتی دیگر این لذت خاتمه پیدا میکنه. یعنی ذهن رو در مواجهه با فراق و ناپایداری قرار بدیم و بعد به مشاهدهء ذهن بنشینیم.

دقت داشته باشیم ، توی لم گفته نشده از تجربه لذت صرف نظر بشه ، بلکه تأکید بر روی عدم وابستگی ذهن بر لذتهاست. هدف لم اینه که ذهن در کیفیتی قرار بگیره که از دوئیت خارج بشه و عدم رو تجربه کنه.

نکته مهم اینه که وقتی لذت با این کیفیت تجربه بشه ، ذهن از اون تجربه ، تصویری نمیسازه که در حافظه ثبت بشه. بنابراین تصویر اون لذت رو هی نشخوار نمیکنه و برای تکرار اون له له نمیزنه. و اگه اتفاقاتی مانع کسب لذتهاش بشه ، دچار ترس و خشم  و رنج نمیشه و مقاومت نمیکنه و پذیراست. 
ارسال شده از دستگاه سامسونگ من

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر