درخواست عضویت


دوستانی که برای عضویت در گروه خودشناسی همراه تماس می گیرند، حتماً قبل از تماس این یادداشت را بخوانند و عمل کنند:

http://minimal.panevis.com/2014/11/blog-post_48.html

بدون عمل به یادداشت فوق، لطفاً تماس نگیرند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر