تدبر

بحث قرآنی هفته، که توسط عطیه خانم ارائه می‌شود:

متاسفانه فایل‌های نظرها درباره این موضوع را که خیلی هم مفصل بود، ندارم. یا پیدا کردنشام دشوار است و وقت‌گیر.

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQZmtJbVdSZ18yeHM/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQMWxhbERpM1N2Yzg/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQTlhsZUx1RGlEODQ/edit?usp=docslist_api

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر