لم ارتباط با حس‌ها

هر هفته یک لم معرفی و در طول هفته بصورت گروهی آن را تمرین می‌کنیم:

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQTThBZHBQbV9CRFk/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQTU5LbEdwTGhlN0U/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQemtfSkI2b2hPcms/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQdlBXSFdoQkRXbUE/edit?usp=docslist_api


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر