لم مُردن بر لذت‌های کوچک

تمرین گروهی این هفته، همراه با توضیحات:

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQVzQtd0ZNQ1VTamc/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQbTJmdk5PYUFpamc/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQVE5GbW02RXRsd0U/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQZnVhN1dzaFBWYms/edit?usp=docslist_api


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر